/

Dividendbelasting 2023: Tarieven en Uitleg

Voor 2023 is het tarief van de dividendbelasting bekend en het is ook duidelijk wat hiervan de gevolgen zijn. In dit artikel gaan we kijken naar de tarieven en kijken we nader naar wat deze dividendbelasting te betekenen heeft voor eenieder die hiermee te maken heeft. 

Wat houdt dividendbelasting precies in en hoe zit het in elkaar?

Dividend staat voor de winstuitkering van een bedrijf aan de belanghebbenden van hetzelfde bedrijf. Kort gezegd, dit betekent dat wanneer je een deel van een bedrijf bezit, je ook recht hebt op dividend, mits dit wordt uitgekeerd. 

Een bedrijf kan er namelijk voor kiezen om geen dividend uit te keren om bijvoorbeeld meer in het bedrijf te kunnen investeren. Daarnaast kan de winst ook dienen als een buffer voor slechtere tijden. 

Wanneer een bedrijf dividend uitkeert, is dat vastgesteld en weet jij als belegger van te voren al of er dividend wordt uitgekeerd. Als een bedrijf heeft vastgesteld dat er dividend wordt uitgekeerd, maar er is dat jaar geen winst gemaakt en er is ook geen reserve opgebouwd, dan kan het zo zijn dat er ook geen dividend wordt uitgekeerd. 

Dit wordt alleen gedaan als een bedrijf de middelen heeft en er geen investeringen nodig zijn. Als een bedrijf dan alsnog besluit om geen dividend uit te keren, dan zullen veel beleggers zich terugtrekken en van hun deel van het bedrijf af willen komen. Om deze reden keren bedrijven bijna altijd de beloofde dividenden uit, want anders daalt de waarde van het bedrijf en schieten ze zichzelf in de voet.

Hoe steekt dan de dividendbelasting in elkaar?

Dividend komt bij veel bedrijven voor. Het is daarom ook niet onwerkelijk dat veel mensen hiermee te maken hebben. Zowel vennoten als particuliere beleggers hebben allemaal te maken met dividendbelasting wanneer deze wordt gehanteerd door een bedrijf. 

Er zitten alleen verschillen in het feit wie er opdraait voor de kosten van de dividendbelasting. Op dit gebied verschillen namelijk de voorwaarden en eisen om hier wel of niet voor te worden belast. 

De gevolgen voor particuliere beleggers 

In Nederland is het wettelijk vastgesteld dat een particuliere belegger geen dividendbelasting hoeft te betalen. Dit wil niet zeggen dat er geen dividendbelasting over het dividend van beursgenoteerde bedrijven wordt berekend, maar dit komt terecht bij de beleggingsfondsen en/of bedrijf zelf. 

Als voorbeeld nemen we Apple:

Deze keren per jaar $2,62 uit aan dividend per aandeel. Dit wil zeggen dat men hiervan al een bepaald percentage heeft moeten afstaan aan dividendbelasting. Dit merkt de particuliere belegger dus niet direct, maar indirect houdt hij/zij wel minder aan dividend over. 

Het behaalde rendement op beleggingen moet echter wel worden aangegeven bij de inkomstenbelasting. Dus wanneer een Apple aandeel is gestegen van $130 naar $150 en daarbij ook $2,62 aan rendement is uitgekeerd, moet je de $22,62 aangeven bij de inkomstenbelasting.

De gevolgen voor vennoten en besloten aandeelhouders

Naast particuliere beleggers heb je ook beleggers die meer dan 5% van een bedrijf bezitten. Wanneer dit het geval is, ben je direct eigenaar van een bedrijf en zal je over het behaalde dividend zelf je dividendbelasting moeten betalen. 

In de regel komt het erop neer dat een vennoot of besloten aandeelhouder zelf, direct na het ontvangen van het dividend, de betaling moet uitvoeren. Hiervoor heb je slechts één maand de tijd vanaf de datum van het ontvangen van het dividend. Bovendien wordt er nog meer belasting verrekend, maar dit heeft niet direct gevolgen voor de dividendbelasting. 

Als belanghebbende word je namelijk ook nog belast uit Box 2 over het behaalde dividend. Deze wordt vaak samen verwerkt met de dividendbelasting. 

Het tarief van de Dividendbelasting in 2023

Net als in de voorgaande jaren bedraagt het percentage dividendbelasting 15%. Dit wil zeggen dat bij alle dividenduitkeringen 15% wordt afgedragen aan de belastingdienst. 

Stel dat Jeroen €2000 dividend uitgekeerd heeft gekregen omdat hij vennoot is bij Schuurmans B.V. In dat geval moet hij €300 afstaan aan de belastingdienst voor dividendbelasting. 

Daarnaast wordt hij waarschijnlijk nog belast in Box 2 waardoor het bedrag nog verder oploopt. Dit wordt ook wel de inkomstenbelasting genoemd, deze geldt namelijk ook voor dividend. Zoals eerder besproken worden deze verschillende belastingposten samengevoegd tijdens de aangifte. 

In dat geval moet Jeroen naast de 15% van de dividendbelasting ook nog inkomstenbelasting betalen. Deze bedraagt in 2023: 24,5%. Dit gaat over het gehele dividendbedrag. Oftewel, €2000 x 0,245 = €538. 

Omdat de dividendbelasting hierbij wordt samengevoegd hoeft Jeroen nog maar €238 te betalen. In totaal maakt dat dus €538 (€300 dividendbelasting en €238 inkomstenbelasting). De €538 is het totale bedrag dat Jeroen kwijt is aan de belasting van zijn dividend. 

Je ziet in het voorbeeld de regeling die geldt bij dividend en de belasting daarvan. In de praktijk komt het erop neer dat je 24,5% van je dividend af moet dragen aan de belastingdienst. Hiervan is 15% dividendbelasting en 11,9% inkomsten belasting

De invloed van Dividendbelasting op jouw vermogen

Dividend wordt alleen uitgekeerd aan personen die een deel van een bedrijf bezitten en dus mee mogen delen in de winst. Als jij particulier belegt, zul je niet direct worden geconfronteerd met dividendbelasting, als vennoot of aandeelhouder voor 5% van een bedrijf zal je hier wel te maken mee krijgen. 

Doordat het percentage het komende jaar onveranderd is gebleven, zul je geen directe gevolgen zien. Bovendien zal je bij ontvangst van dividend bijna direct dividendbelasting moeten afdragen waardoor je nauwelijks merkt dat er geld wordt afgedragen. 

Daarnaast wordt dividend maar op twee manieren belast waardoor je niet te maken hebt met toenemende of afnemende percentages. Waar je wel op moet letten is of het dividend boven de €395.000 uitkomt. In dat geval betaal je 25% dividendbelasting. 

Buitenlandse dividendbelasting terugvorderen

Wil jij dividendbelasting uit het buitenland terugvorderen? Dan zit dat iets anders dan het terugvorderen van dividendbelasting uit Nederland. Wij leggen je uit hoe dit werkt.

Ben jij een particulier? Voorkom dan een dubbele belastingheffing. Jij bent een belegger die in Nederland woont en je ontvangt dividend uit een portefeuille van een beursgenoteerd bedrijf in het buitenland. Dan kan je deze verrekenen met je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Er zou sprake zijn van dubbele belastingheffing wanneer jij als belegger je inkomen zowel in het buitenland als in Nederland inkomstenbelasting zou invoeren.

Let op de bedragen kunnen ook per land verschillen. Wil je ervoor zorgen dat je niet tegen de lamp loopt met jouw aangiftes dan kan je dit het beste laten doen door een boekhouder.

In 2023 zul je over jouw ontvangen dividend 24,5% belasting moeten betalen. Dit is verdeeld in 2 verschillende belastingen en wordt ook op deze manier verwerkt. Het percentage verandert alleen boven de €395.000. 

Via deze weg hopen we jou voldoende te hebben geïnformeerd over de dividendbelasting en de impact daarvan. Voor meer over belasting en financiële zaken kun je onze website en blog verder bekijken!

Vennoot richt zich op de thema's ondernemen en algemene geldtips. Je vindt dus altijd wel inspirerende artikelen op onze site, of je nu ondernemer bent of omdat je bijvoorbeeld wilt besparen op bepaalde uitgaven. Kijk gerust even rond.

Laatste van Blog