/

Uittreden als Vennoot uit VOF en uitschrijven bij KVK: Hoe werkt dat?

Ben je een vennoot in een VOF dan zijn er heel wat regeltjes waar je je aan moet houden. Zo is het nog niet zo makkelijk om uit te treden als een vennoot bij je eigen bedrijf. Om hiervoor te zorgen zal je een aantal verschillende stappen moeten ondernemen. Welke stappen zijn dit dan vraag je je af? Om je hier alles over te laten zien hebben we besloten om het belangrijkste in dit artikel uiteen te zetten. Wij raden je dan ook zeker aan om dit op je gemak even door te lezen als je zelfstandig uit wilt treden uit je eigen VOF. Dankzij dit artikel kom je dan ook niet meer voor verrassingen te staan!

Stappenplan voor het uittreden

Mocht je graag willen stoppen met een VOF dan is het van belang om hier een speciaal stappenplan voor te volgen. Door deze stappen te volgen ben je namelijk in staat om de VOF op de juiste manier af te sluiten, zonder dat je in de problemen komt met de overheid. We hebben het wat makkelijker voor je gemaakt door hieronder deze stappen voor jou op een rijtje te zetten: 

  • Controleer de afspraken met je partners

Het kan zijn dat jij en je vennoten mondelinge of schriftelijke afspraken hebben gemaakt? Mocht je nu een vennootschapsovereenkomst hebben dan vind je hier vaak afspraken over het verdelen van de winst en de aansprakelijkheid voor verliezen en schulden als de VOF wordt ontbonden. De vennoten zullen een deel van de schulden moeten betalen en kunnen hun deel terugkrijgen in geld of in natura. Dit laatste kan bijvoorbeeld door hen van producten te voorzien die ze later weer verkopen. Vaak staat er in de overeenkomst ook hoe je om kunt gaan met je partners als er conflicten zijn. Als je hierover geen afspraken heeft gemaakt met je partners is het mogelijk om dit achteraf alsnog te doen. 

  • Ontbind de VOF met de vennoten 

Wil je stoppen met de VOF dan moet je deze ontbinden. Er is hiervoor geen sprake van een speciale opzegtermijn. Het is natuurlijk wel handig om de voorwaarden van de ontbinding vast te leggen in een contract en dit te laten ondertekenen door alle vennoten. Mocht je verplicht zijn om de VOF nu te beëindigen omdat de onderneming schulden heeft dan kan het handig zijn om eens te kijken naar de mogelijkheden voor schuldsanering. Voor tijdelijke schulden is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen, dit wordt ook wel een surseance van betaling genoemd.

  • Denk na over de financiële gevolgen 

Als je van plan bent om de VOF te stoppen dan moet je samen met de andere vennoten een eindbalans opmaken. Dit is een definitief overzicht van het vermogen van de VOF. Het kapitaal moet worden vereffend (vereffening) en verdeeld. Alle voorraden en bedrijfsmiddelen zullen bij het privévermogen van de vennoten komen als de VOF tot een einde komt. Van belang is dat dit ook geldt voor alle auto’s binnen het bedrijf die vallen onder het gezamenlijk eigendom. Heeft jouw vennootschap onder firma leningen? Dan is het van belang om te kijken of je alles wel kunt betalen. Zo zijn er heel wat zaken die je goed in kaart moet brengen als je van plan bent om een VOF te stoppen. Het is namelijk niet zomaar iets, enkel door de financiële gevolgen te overwegen is het mogelijk problemen te voorkomen.

  • Informeer je personeel 

Veel vennoten hebben een VOF met personeel in dienst. Als dit ook voor jou van toepassing is vertel hun dan op tijd dat je van plan bent om het bedrijf te gaan beëindigen. Zo stel je je personeel in staat om in de tussentijd op zoek te gaan naar ander werk. Ga ook na welke contracten of afspraken je hebt met klanten en leveranciers. Dit moet je natuurlijk altijd doen voordat je aan ze vertelt dat jullie van plan zijn om de VOF te ontbinden en te beëindigen.

  • Ontsla je personeel

De volgende onvermijdelijke stap is het ontslaan van je personeel. Er zijn regels waar je je altijd aan moet houden als je personeel in dienst hebt. Moet je gaan ontslaan dan moet je een ontslagvergunning aanvragen. Ook moet je afspraken vastleggen in een sociaal plan, zoals een transitievergoeding en begeleiding naar werk. Daarnaast moet alles wat je doet worden ingediend bij de Belastingdienst. Je kunt op de site van de Rijksoverheid meer informatie vinden die ziet op deze gang van zaken. 

  • Schrijf de VOF uit bij het Handelsregister

Vervolgens moet je de VOF uitschrijven bij het Nederlandse Handelsregister. Om uw vennootschap onder firma uit te schrijven, moet u deze eerst ontbinden. De Kamer van Koophandel informeert de Nederlandse Belastingdienst over de beëindiging. Je krijgt altijd een brief van de Belastingdienst over de gevolgen voor de inkomstenbelasting en btw. Alles wat van belang kan zijn staat dan ook in deze brief die je van hen krijgt. 

  • Dien je definitieve btw-aangifte in

Nadat de Belastingdienst op de hoogte is van het feit dat de VOF is uitgeschreven, ontvangen alle vennoten een brief waarin staat dat je een definitieve btw-aangifte moet doen. Je krijgt vanzelf van de Belastingdienst te horen om hoeveel geld het gaat. Hoeveel je uiteindelijk kwijt bent is uiteraard altijd weer afhankelijk van de grootte van de VOF die je onder beheer hebt gehad. 

Dé site voor alle info over de VOF 

Zoals je wel hebt kunnen zien is het uittreden als vennoot uit een VOF niet zo makkelijk als dat het lijkt. Het is dan ook echt van belang om je altijd te houden aan de wettelijke verplichtingen als je bepaalde problemen wilt voorkomen. Nu valt er natuurlijk nog veel meer te leren over de VOF en over de wijze waarop je je kunt inschrijven bij een dergelijke onderneming. Indien je hier graag meer over te weten wilt komen verwijzen wij je door naar de rest van de site. Hier kan je namelijk talloze andere artikelen vinden waar we nog veel dieper ingaan op het reilen en zeilen van de VOF!

Vennoot richt zich op de thema's ondernemen en algemene geldtips. Je vindt dus altijd wel inspirerende artikelen op onze site, of je nu ondernemer bent of omdat je bijvoorbeeld wilt besparen op bepaalde uitgaven. Kijk gerust even rond.

Laatste van Blog