Wat is een brandwacht en een mangatwacht?

Het belang van brand- en mangatwachten voor de veiligheid
Voor de veiligheid en brandveiligheid op de werkvloer zijn strenge regels van kracht. Mangatwachten zorgen ervoor dat het personeel veilig kan werken in een besloten ruimte en dat er geen onbevoegden binnenkomen. Een brandwacht wordt ingehuurd om toezicht te houden op het voorkomen van brand. Ga je een mangatbewaker of brandwachten huren en wil je weten wat je van deze professionals kan verwachten? We vertellen hier meer over brand- en mangatwachten en hun uitgebreide takenpakket.

De functie van een brandwacht en mangatwacht

Er is een verschil tussen een rijksgediplomeerde en een industriële brandwacht. Een brandwacht die rijksgediplomeerd is, werkt als brandweerman of -vrouw en is beschikbaar voor klussen waarbij je je niet vies maakt. Denk aan het controleren van situaties op het gebied van brandveiligheid in openbare gebouwen of bij evenementen. Gaat het om 'vuile' werkzaamheden in de industrie? Dan is een industriële brandwacht nodig, die de veiligheid bewaakt bij activiteiten als branden, lassen en slijpen. Bij een mangatwacht gaat het om een buitenwacht die precies weet wat er in een risicovolle ruimte met één uitgang gebeurt, zoals een riool, put, silo, toren of tank.

Brandwachttaken: brandpreventie en brandbestrijding

Brandwachten zijn nodig op locaties waar eisen gelden voor het voorkomen en bestrijden van brand. Ze worden vaak ingehuurd op advies van een evenementenorganisatie, gemeente of bedrijf. Deze toezichthouders vervullen de volgende taken:

– controleren of blusmiddelen, nooduitgangen en andere voorzieningen aanwezig zijn;
– preventieve maatregelen nemen, zoals het verwijderen van brandgevaarlijke objecten;
– melden van gevaarlijke situaties;
– toezicht houden na uitval van een brandmeldinstallatie of bij een storing aan een blusinstallatie;
– informatie en instructies geven over de brandveiligheidsregels;
– assisteren bij calamiteiten of brandbestrijding;
– nacontroles uitvoeren na een brand;
– specifieke klussen uitvoeren, zoals het vormen van een firstresponder-team voor de interne hulpverlening.

De taken van de mangatwacht

Een mangat is de opening van een slecht geventileerde, nauwe ruimte, die je meestal afsluit met een luik. In de ruimte bevinden zich soms gevaarlijke stoffen. De mangatbewaker, ook wel luikenwacht of buitenwacht genoemd, zorgt voor een goede communicatie tussen de mensen in de nauwe ruimte en de buitenwereld. Dit zijn zijn taken:

– toezicht houden op de medewerkers die werken in de besloten ruimte en zorgen voor veilige werkomstandigheden;
– voor zijn eigen veiligheid zorgen;
– controleren of er geen vreemden of schadelijke stoffen binnenkomen in de besloten ruimte;
– een goede communicatie met de medewerkers verzorgen via diverse communicatiemiddelen, zoals een portofoon;
– blusmiddelen gebruiken en eerste hulp geven;
– gasmetingen doen;
– hulpdiensten inschakelen bij een calamiteit.

Het inhuren van professionals op het gebied van veiligheid

Voor het goed uitvoeren van de bovengenoemde taken heeft brandwacht- en manwachtpersoneel een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een gedegen opleiding nodig. Als je een brand- of mangatwacht nodig hebt, dan heb je dus behoefte aan een professional met de juiste certificaten en diploma's. Wil je een brand- of mangatwacht inhuren? Doe dit dan bij een gespecialiseerd en betrouwbaar bedrijf met gediplomeerd personeel. Dan weet je zeker dat de medewerkers goed zijn voorbereid op specifieke klussen en dat ze voldoende ervaring hebben. Alleen zo zijn de veiligheid en brandveiligheid op je terrein, bedrijf of evenement gegarandeerd.

Laatste van Blog