/

Terwijl de werkloosheid verder daalt, gaat minimumloon omhoog

Dat er in veel sectoren te weinig personeel is, bleek gisteren al. Toen zeiden veel MKB’ers met de handen in het haar te zitten. Nu onderstreept het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat gevoel. Volgens de nieuwste cijfers was slechts 3,2 procent van de beroepsbevolking werkloos in april. Een maand eerder was dat 3,3 procent, toen al het laagste percentage sinds begin 2003.

Onder jongeren daalt de werkloosheid ook steeds verder, net als in eerdere maanden. Circa 6,9 procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar zat daarbij zonder werk, tegen 7,1 procent een maand eerder. Bij de mensen tussen de 25 en 45 jaar zakte het werkloosheidspercentage met 0,2 procentpunt naar 2,5 procent. Bij de oudere werknemers vanaf 45 jaar was sprake van een minieme daling. Hier kwam het werkloosheidspercentage uit op 2,3 procent.

De cijfers van het CBS zijn ‘seizoengecorrigeerd’. Dat betekent concreet dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Minimumloon omhoog

Gisteren bleek dat het kabinet het minimumloon eerder gaat verhogen, volgend jaar al. De verhoging (van 2,5 procent) komt daarmee een jaar eerder dan eerst het plan was. Ingewijden bevestigen berichtgeving van de NOS daarover. Door de hoge inflatie gaan de laagste inkomens er momenteel hard op achteruit.

In totaal gaat het minimumloon met 7,5 procent omhoog, staat in het coalitieakkoord. Dat gebeurt niet in één keer, maar stapsgewijs in 2024 en 2025. Tijdens het overleg over de Voorjaarsnota hebben de coalitiepartijen echter afgesproken om in 2023 al een verhoging door te voeren. In de twee jaren daarna stijgt het minimumloon met steeds hetzelfde percentage.

Daarnaast is afgesproken dat de koppeling met de AOW in ieder geval bij de eerste verhoging blijft staan. Hoeveel iemand ontvangt aan AOW, hangt namelijk af van de hoogte van het minimumloon. In het coalitieakkoord stond dat die koppeling afgeschaft zou worden. Maar dat leidde tot fel protest en de Eerste Kamer stemde zelfs tegen. Het huidige kabinet heeft namelijk geen meerderheid in de senaat.

Alhoewel deze snellere verhoging volgens de CNV „goed nieuws” is, kan het kabinet de verhoging beter in één keer doorvoeren, omdat de prijzen hard stijgen. FNV blijft kritisch. De grootste vakbond in Nederland pleit al jaren voor een minimumloon van 14 euro per uur en dat wordt lang niet bereikt met de aangekondigde verhoging. Daarnaast zou de verhoging al deze zomer kunnen beginnen, betoogt FNV.

Vennoot richt zich op de thema's ondernemen en algemene geldtips. Je vindt dus altijd wel inspirerende artikelen op onze site, of je nu ondernemer bent of omdat je bijvoorbeeld wilt besparen op bepaalde uitgaven. Kijk gerust even rond.

Laatste van Blog