Bouwkundige keuring en taxatie huis: wat zijn de verschillen?

De woningmarkt blijft aantrekken. Misschien ben je zelf ook wel op zoek naar een nieuwe woning. Bij de aankoop van een woning komt heel veel kijken, zoals bijvoorbeeld een bouwkundige keuring of een taxatie. Deze begrippen worden nog weleens verwarrend gebruikt. Ze betekenen namelijk niet hetzelfde. Het is slim om voor eens en altijd het verschil te leren kennen. In dit artikel leggen we het je duidelijk uit.

Wat is een bouwkundige keuring?

Laten we beginnen met de bouwkundige keuring. Wat is dit eigenlijk precies? Eigenlijk geeft het woord al aan waar het om gaat. De bouwkundige staat van de woning wordt gekeurd. Dit is belangrijk, want op die manier kan je achterhalen waar eventuele gebreken in de woning zitten die je niet direct ziet. De bouwkundige keuring kosten zijn er op die manier ook uit te halen, want je voorkomt er veel schadeposten mee. Het zijn vooral de gebreken die op lange termijn problemen kunnen opleveren die je op deze manier aan het licht kan brengen. De keuring staat los van de waardebepaling van de woning.

Wat is een taxatie?

Een taxatie is essentieel om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dit wordt gedaan door een taxateur. De kosten voor taxatie van een huis zitten dus vooral in het inhuren van deze taxateur. Deze loopt een lijst met vastgestelde punten af, om op die manier te bepalen wat nu eigenlijk de werkelijke waarde van een huis is. Eén van die punten is de bouwkundige staat. Daar kan de keuring dus van pas komen. De keuring kan dan tegelijk met het taxeren worden gedaan. Al is dit niet perse nodig.

Wat zijn de verschillen tussen een bouwkundige keuring en een taxatie?

Het belangrijkste verschil tussen de bouwkundige keuring en de taxatie is dat de laatste over meer dan alleen de bouwkundige staat gaat. De taxateur zal naar allerlei punten kijken bij het bepalen van de waarde. Aan de andere kant geeft de keuring juist diepgaand inzicht in de staat van het pand. De inspecteur die de keuring uitvoert heeft uitgebreide kennis van bouwkundige aspecten. Ook weet de inspecteur hoe herstel moet worden uitgevoerd en weet deze wat dat zal kosten.

Kosten van een bouwkundige keuring en taxatie

Natuurlijk wil je ook weten hoe het met de kosten zit. Dit hangt van veel factoren af. Het is het best om de twee zaken afzonderlijk van elkaar te bekijken. De keuring kost in de meeste gevallen ergens tussen de 300 en 600 euro. De kosten voor het taxeren hangen bijvoorbeeld af van het tarief dat de taxateur rekent. Het is slim om een richtprijs van rond 500 euro te nemen. Wanneer je beide zaken bij elkaar neemt, dan zal je minimaal 800 euro kwijt zijn, maar is het beter om te rekenen op tenminste 1.000 euro. Je hebt dan wel aan de onderzoekplicht voldaan.

Tot slot

De bouwkundige keuring en taxatie maken veel duidelijk over de staat van de woning en de werkelijke waarde ervan. Daardoor kan je een veel beter onderbouwde beslissing nemen over het kopen van een huis en de hypotheek die je daarvoor moet afsluiten. Het zorgt er ook voor dat je niet met verborgen gebreken te maken krijgt op lange termijn, omdat deze allemaal aan het licht zullen komen. Alle reden om dit dus goed te laten verzorgen.

Laatste van Blog