Incassobureaus: hoe werken ze?

Betaald worden bij het leveren van een dienst of product zou in feite voor zich moeten spreken, maar in de realiteit is dat lang niet altijd het geval. Facturen die blijven openstaan of schulden die niet of te laat betaald worden, het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin je beter een beroep doet op externe hulp. Bijvoorbeeld een incassobureau.

Wat is een zo'n bureau precies, wat zijn de voordelen ervan en hoe gaat het in zijn werk als je externe hulp inschakelt om facturen of schulden betaald te krijgen? Hieronder lees je alles wat je moet weten.

Incassobureaus: hoe werken ze?

Voor je met een incassodienst in zee gaat, is het van belang dat je precies weet hoe zo'n service werkt. Hieronder gaan we dieper in op de belangrijkste elementen:

Wat is een incassobureau precies?

Een incassobureau is een organisatie die in opdracht van een andere onderneming openstaande schulden of facturen probeert te innen. In de meeste gevallen komen hier geen bijzondere bevoegdheden bij kijken.

Als je iemand een incasso geeft, dan geef je in feite die persoon het recht om een bepaald bedrag van zijn of haar bankrekening te halen. Het is dus een soort machtiging. Met een incasso is het niet nodig om betalingen handmatig te doen, maar gebeurt alles automatisch. Op die manier heb je dus geen kopzorgen meer over betalingen.

Een incassobureau zorgt dat die betalingen wel degelijk gebeuren, zelfs als er zich problemen voordoen. Het gaat met andere woorden om een onderneming die jouw rechten als verkoper van een dienst of product beschermt.

Welke kosten zijn er verbonden aan zo'n dienst?

Het spreekt voor zich dat er bepaalde kosten bij deze service komen kijken. Tot de belangrijkste behoren:

  • aanmaningskosten
  • herinneringskosten
  • administratieve kosten
  • bureaukosten

Wie betaalt deze kosten? In de meeste gevallen is dat de debiteur of schuldenaar van de facturen of openstaande kosten. Interessant om te weten is dat bepaalde bureaus een No Cure No Pay incasso hanteren. Dit betekent dat degene die gebruik maakt van de diensten niets betaalt als de vordering niet verkregen wordt.

Wat mag een incassobureau wel en niet doen?

Hoewel zo'n onderneming wel degelijk bepaalde stappen kan ondernemen om incasso's en schulden betaald te krijgen, zijn er grenzen. Hier een overzicht van de rechten en beperkingen.

Rechten:

1. De debiteur bellen of mailen

Het bureau heeft het recht om debiteurs te bellen of te e-mailen als herinnering om te betalen.

2. Aanmaningen en sommaties verzenden

Daarbij kan een incassodienst ook waarschuwingen of sommaties versturen naar debiteurs die niet (willen) betalen.

3. Bemiddelen

Als er zich conflicten voordoen tussen de partijen, kan de incassodienst als bemiddelaar optreden.

Beperkingen:

1. Beslag leggen op financiële middelen

Een incassodienst kan geen beslag leggen op looninkomsten, een bankrekening of een uitkering.

2. Eigendom opeisen

Daarbij heeft een incassobureau niet het recht om een woning te ontruimen of de debiteur uit zijn of haar huis te zetten.

3. Officiële documenten schrijven

Ten slotte is een incassodienst niet bevoegd om officiële documenten op te stellen. Denk maar aan een dagvaarding, die enkel opgesteld kan worden door een deurwaarder.

Precies de goede partner vinden om incasso- of betalingsproblemen te verhelpen, is erg belangrijk. Wil je een incassobureau inschakelen? Houd dan zeker rekening met bovenstaande informatie!
 

Laatste van Blog